Rodzaje nadruków

Maksymalna szerokość zadruku – 216 mm

Maksymalna szerokość wydruku maszyny to 216mm. Prosimy wziąć to pod uwagę przy projektowaniu kopert C4 (229x324mm) oraz B4 (250x353mm).

Dla koperty C4 (229 x 324mm):

Druk na całej szerokości krótszego boku (229mm) nie będzie możliwy do zadruku - zawsze pozostanie 13mm białego marginesu. Przy projekcie na (prawie) całej powierzchni koperty dla formatu C4 (mask. 216mm), pozostałe 13mm można np. podzielić po 6,5mm białego marginesu góra/ dół lub pozostawić jeden biały niezadrukowany pasek o szerokości 13mm przy jednej z krawędzi (górnej lub dolnej). Dla dłuższego boku (324mm) można planować projekt na całej długości.  W związku z maks. szerokością zadruku (216mm) dla kopert C4 istnieje możliwość druku na spad tylko dla jednej krawędzi z szerokości boku 229mm, przy czym wybór umiejscowienia klapki zamykającej kopertę w stosunku to projektu (dla druku na spad) każdorazowo wybierze drukarnia w zależności od możliwości takiego druku.

Dla koperty B4 (250 x 353mm):

Maksymalna szerokość wydruku maszyny to 216 mm. Prosimy wziąć to pod uwagę przy projektowaniu kopert B4. Np.druk na całej szerokości krótszego boku (250 mm) nie będzie możliwy do zadruku - zawsze pozostanie 34 mm białego marginesu przy dolnej krawędzi. Dla dłuższego boku (353 mm) można planować projekt na całej długości. W związku z maks. szerokością zadruku (216 mm) dla kopert B4 istnieje możliwość druku na spad tylko dla górnej krawędzi z szerokości boku 250 mm (w przypadku zadruku do krawędzi dla dolnej krawędzi dla boku 250mm, wycena druku jest indywidulana).

powered by iwarePRINT